REGISTRACE JSOU OTEVŘENÉ

Práva a povinosti hráče

23. listopadu 2017 v 11:43 | Adminka
Přečteš si to pod perextem


1 ) Hráč má právo na svobodné vyjádření.

2 ) Hráč má právo na jakoukoli stížnost vůči vedení či jiným spoluhráčům.
3 ) Hráč má právo na vyřčení jakýchkoli pochybností, otázky či výtky.
4 ) Hráč má právo na vytvoření vlastního klanu, rodiny, jutsu i postavy dle vlastní fantazie (avšak se musí řídit pravidly a osnovou).
5 ) Hráč má právo být senseiem, je-li k zastávání takovéto pozice shledán admin týmem způsobilým.
6 ) Hráč má právo (spíše povinnost) na podílení se na příběhu jak svého týmu, tak místnosti, ve které hraje, či celého herního světa.
7 ) Hráč si může kdykoli požádat o omluvení pro absenci.
8 ) Hráč si může kdykoli požádat o urychlení, zpestření či ukončení tréninku či děje.
9 ) Hráč nemá právo na vytváření sdělení či úkonů, nevyřčené adminem, moderátorem nebo senseiem.
10 ) Hráč má právo na svobodné opuštění vesnice (sběhnutí).
11 ) Hráč má právo vynakládat se svou postavou tak, jak uzná za vhodné.
12 ) Hráč má právo zažádat o přeřazení do jiného týmu, avšak s udáním rozumného důvodu.
13 ) Hráč má právo kdykoli odejít ze hry.
14 ) Hráč má povinnost respektovat svého senseie a řídit se jeho pokyny a radami. Dojde-li ke konfliktu názorů, který nejsou sensei a hráč schopní vyřešit mezi sebou, rozsoudí je admin dané místnosti, případně jakýkoliv jiný admin, vyžaduje-li to situace.
15 ) Hráč má právo, spíše povinnost se zajímat o chod vlastního týmu. Bere se jako samozřejmost, že se hráč s jakýmkoliv problémem obrátí nejprve na svého senseie, či rovnou na admina konkrétní místnosti, souvisí-li daný problém přímo se senseiem daného týmu.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama