REGISTRACE JSOU OTEVŘENÉ

Pravidla hry

22. listopadu 2017 v 11:44 | Adminka
Víc pod perextem


1 ) Každý hráč musí před zahájením hry vytvořit svůj životopis, který pošle na náš herní e-mail (naruto-fan-rpg@seznam.cz )(ne jako přílohu, ale jako čistý text). Po schválení životopisu a přidělení postavy do dané místnost hráč sepíše vstupní příspěvek.
2 ) Každý hráč se podřizuje senseiovi a především adminovi/adminům dané vesnice. Případné otázky, týkající se chodu vesnice, adresuje přímo na daného admina/adminy. Otázky, týkající se týmů, hráč adresuje svému senseiovi.
3 ) Neuposlechne-li hráč nařízení admina, moderátora či senseie, nebo se prohřeší jiným prohřeškem, bude mu uděleno napomenutí. Bude-li v následujícím měsíci obviněn z dalšího přestupku, neprodleně dostane BAN (podle druhu prohřešku ze hry, vesnice nebo postavy).
4 ) Každý příspěvek musí po odeslání mít více jak pět řádků souvislého textu. Nemá-li, bude mazán, nebo jej budete muset upravit. Bude-li mít komentář více řádků, je možné, že dostanete body za kvalitní komentáře. V případě, že se v jednom komentáři vyskytuje několik herních postav s vlastními komentáři, jsou nejmenším limitem počtu řádků po odeslání 3 řádky na každou postavu.
5 ) Pokud hráč navazuje na jinou postavu (chce se s ní setkat za předpokladu, že s ní doposud nehrál), musí to dát hráči druhé postavy vědět přes soukromou zprávu nebo jiný komunikační prostředek kromě herní místnosti.
6 ) Postavy jiných hráčů se bez svolení "majitele postavy" nesmějí zabíjet. Namísto smrti v takovém případě nastává koma, doprovázené ztrátou paměti ohledně průběhu souboje, pokud na tom bude vítěz trvat(pro případy, kdy si chce vítěz zachovat nějaké tajemství, které by poražený mohl vyzradit). Lze však i bez dovolení hráče jeho postavu zmrzačit.
7 ) Souboje se budou odehrávat textovou formou. A to "střídavým typem" (tj. táhne jeden hráč, druhý na něj navazuje atd. Dokud neodepíší všichni přítomní hráči. Kolo se pak opakuje až do konce souboje.) Hráč musí přesně následovat popis prostředí, který při příchodu do dané oblasti udal sensei, nebo jiná pověřená osoba(viz bod 24). Pořadí při souboji určuje dohlížející sensei nebo admin.
8 ) Je zakázána vulgarita jak ve hře, tak v soukromé (soukromé zprávy) či veřejné (diskuse pod hlavní stránkou) zóně! V herních místnostech se snažte vyhnout vulgarismům, neslušným, morálně pobuřujícím či "tabu" (rasismus, náboženská problematika, sexuální orientace, atd.) tématům. Nezbytné vulgarismy cenzurujte (př. ku*va, kua atd.). Detailnější popis erotických scén(takový, který za větou "Ulehli společně na lože" pokračuje dál či podobně, však víte xP) do hry nepatří. Tyto prohřešky budou trestány! (viz bod 4)
9 ) Veškeré postavy hráčů začínají od hodnosti genin, mají od začátku hry k dispozici Základní Vybavení, složené z: 6 kunaiů, 10 shurikenů, 4 samostatné výbušné lístky, 3 kunaie s předem navázanými výbušnými lístky, 2 Fuuma shurikeny, 10 metrů drátu, 2 dýmovnice, 1 flashbanga ovládají přesně tyto schopnosti: ovládají jakž takž taijutsu, dovedou si poradit/nezabít sami sebe se základními a taktickými zbraněmi, umí přesně tato jutsu: Fuubaku Houjin, Henge no Jutsu, Kage Shuriken no Jutsu, Kakuremino no Jutsu, Kawarimi no Jutsu, Bunshin no Jutsu, Shunshin no Jutsu, Makimono Fuunyuu to Kaifuu no Jutsu + mohou ovládat jedno D až C-Rank jutsu navíc, odpovídající zaměření jejich postavy, které si sami mohou vytvořit dle formuláře pro tvorbu jutsu, vybrat si ho z již existujících technik, či, jsou-li členy nějakého klanu, vybrat si ho z nabídky technik klanu, které jsou k dispozici od začátku hry. Klany naleznete na stránce.
Chce-li mít hráč k dispozici i jiné vybavení či zbraně, než zahrnuje Základní Vybavení, musí se jednat o vybavení a zbraně nezbytně nutné pro bojový styl jeho postavy.
10 ) Je-li hráč zároveň i sensei, nikdy nesmí mít svou postavu hráče pod svou postavou senseie. Tudíž nesmí trénovat svou postavu svým vlastním senseiem.
11 ) Chce-li se hráč se svou postavou naučit nějakou novou techniku či dovednost, požádá o svolení svého senseie/admina, ať už herně či neherně pomocí soukromé zprávy či jakéhokoliv jiného prostředku, a ten se s ním na onom tréninku domluví. Hráč se nesmí učit techniky či jiné dovednosti sám, aniž by mu byly zadány senseiem/adminem.
12 ) Je zakázán přílišný SPAM (SPAMování na hlavní stránce, SPAMování v herních místnostech, SPAMování v soukromých zprávách, SPAMování herního mailu). Pokud se bude SPAMování opakovat i po napomenutí, čeká vás BAN.
13 ) Přehánění schopností postav se trestá odebráním bodů, načež musí být příspěvek obvykle i upraven. Za přílišné přehánění vás čeká tvrdší trest. Překrucuje-li hráč skutečnosti, které napsal hráč před ním a záměrně tak znehodnocuje kvalitu souboje či děje, stihne jej stejný trest.
14 ) Pokud možno, dodržujte základní gramatická a stylistická pravidla! Počítáte-li se za hráče se slabší gramatikou, radíme vám stáhnout si textový editor, který vám automaticky tyto chyby opraví (Microsoft Word).
15 ) Hráč nesmí používat techniky a nesmí vyzrazovat věci, které se jeho postava nenaučila či nedozvěděla přímo ve hře. Pozor na rozlišování herně a neherně získaných informací!
16 ) Neohlásí-li hráč svou nepřítomnost na hlavní stránce a nenapíše-li komentář do čtyř dnů, bude jeho postava zmražena a zbytek týmu bude hrát dál bez něj, dokud se hráč nevrátí k aktivitě.
17 ) Neohlásí-li hráč svou nepřítomnost na hlavní stránce a nenapíše-li komentář do čtyř týdnů, bude jeho postava odstraněna z důvodu neaktivity.
Ohlašovat sníženou aktivitu či nepřítomnost na hlavní stránce je povinné!
18 ) Hráči nesmí bez dovolení jakkoli manipulovat s ostatními postavami, nebo jimi nastoleným dějem.
19 ) V době dlouhodobé nepřítomnosti může hráč požádat o pozastavení své postavy, což je prakticky dlouhodobé zmražení postavy. Hráč se ke své postavě smí vrátit a může s ní navázat tam, kde přestal, avšak může být pro plynulost hry přeřazen do jiného týmu, než ve kterém byl.
20 ) Je zakázáno zasahovat do původní dějové linie Naruta.
21 ) Je zakázáno kopírovat vytvořené techniky jiných hráčů bez jejich svolení. Pokud se do takovéto situace dostanete nevědomě, může být věc vyřešena domluvou. Nicméně právo je na straně toho, kdo s účinky dané techniky přišel dříve.
22 ) Pokud si hráč zvolí takový obrázek postavy, který ve hře již existuje, právo na využívání takového obrázku má ten hráč, který ho použil první.
23 ) Při zavedení hráčů do nové oblasti je sensei nebo postava, pověřená vedením hráčů, povinen oblast pokud možno co nejpřesněji popsat. Vyhnete se tak případným nedostatkům ve hře jako je "skrývání se za strom na mýtině".
Pokud nebyla nějaká věc vyloženě zakázána, jako např. balvany, pařezy, křoví atp., může být případně později do okolí doplněna.
24 ) Hrát za NPC postavy (nehráčské postavy) může hráč jen za takové, které nemohou nijak výrazně ovlivnit dění. Může tedy hrát za obyčejné postavy jako jsou různí obchodníci či civilisté, babičky které je nutno převést přes silnici, či za rodiče své postavy atp.
Sensei může využívat i významnějších NPC postav, jako jsou běžní shinobi, bandité, či tak podobně, pokud jich je zapotřebí pro zachování kvality děje jeho týmu.
25 ) Každá postava má k dispozici pouze a jedině schopnosti a vybavení, uvedené v jejím profilu.
26 ) Žádný z hráčů nesmí mít v jedné místnosti více jak dvě geninské postavy. Výjimky jsou možné pouze ve velmi speciálních případech.
Každý nový hráč si smí ze začátku založit maximálně dvě postavy celkem. Třetí postavu si smí založit pouze tehdy, co se mu podaří s jednou z původních dvou dosáhnout další úrovně, čtvrtou tehdy, co se mu podaří dosáhnout další úrovně i s druhou z nich, a tak dále.
Berte ale prosím na vědomí, že bude mít při schvalování přednost postava nováčka před např. již čtvrtou postavou zaběhlejšího hráče.
27 ) Porušení jakéhokoliv z výše uvedených pravidel je trestáno. Neznalost pravidel a Herního Webu neomlouvá!
28 ) Admini mají poslední slovo!
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama